News & Promotion

ข่าวสารและโปรโมชั่น

E-Mail Writing Workshop สาขา Paradise Park [23 November 2014]

Post Date : 10/11/2014 กิจกรรม E-mail Writing Workshop สาขา Paradise Park เชิญมาเรียนรู้วิธีการเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับโอกาส สามารถนำไปใช้กับชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาจารย์ผู้มีความรู้และประสบการณ์โดยตรง -รายละเอียดสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วม- 1. นักเรียนเก่ามีค่าใช้จ่าย 200 บาท 2. ผู้สนใจภายนอกมีค่าใช้จ่าย 500 บาท 3. ฟรีสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเรียนวันนี้ วัน: 23/11/2014 เวลา: 17.00 - 19.00 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งโทร: 02-787-2597
  • Future Park Rangsit Campus

    Tel : 02-958-0961-3Fax : 02-958-0964
  • The Mall Bangkae Campus

    Tel : 02-803-8350-3